SolcellerFungerer dit solcelleanlæg?
Har du mistanke om, at dit solcelleanlæg ikke yder, hvad det burde, så kan et solcelletjek fra Engko være med til at afsløre eventuelle problemer.

Ved udgangen af 2014 registrerede Energinet.dk at der i Danmark var ca 90.000 opsatte solcelleanlæg. Det er et helt utroligt antal solceller opsat på meget kort tid, da man i udgangen af 2012 havde ca 70.000 anlæg. Der er tale om et regulært solcelle-boom i Danmark.

Som energivejleder  specialiseret sig Engko i kvalitetstjek af solcelleinstallationer. Jan forklarer, at han har flere værktøjer til disposition, når han analyserer installationer. Et solcelletjek fra Engko tager højde for solcelletype, taghældning, solindstråling, temperatur af paneler og lufttemperatur for at give et helt præcist billede af solcelleanlæggets ydeevne. På den måde kan du let sammenligne de faktiske produktionstal med den ydelse, du er blevet lovet. Kendskab til det reelle produktion er også vigtig, hvis der er tvivl om anlægget fungerer som det skal.

Det komplette solcelletjek
Den test Engko foretager kan ud over at kortlægge den reelle kapacitet af solcelleanlægget, også måle på de enkelte strenge af paneler. Ligeledes måles der på ind- og udgangen til og fra inverteren. Samtidigt termograferer vi solcellepanelerne med et temperaturfølsomt kamera. Herved vil eventuelle temperaturforskelle blive tydeliggjort. Forskel på temperaturen på overfladen af et solcellepanel kan være tegn på et problem.

Det grundige solcelletjek afslører med stor sikkerhed, om der er problemer med anlægget.

– Solceller er en fantastisk investering, forklarer Jan, men der har været installatører, der ikke har udført arbejdet optimalt. Er du i tvivl om, hvorvidt dit anlæg fungerer som det skal, er det vigtigt at få dokumentation gennem et solcelletjek.

Jan Højlund Christensen er glad for den øgede fokus, der er kommet på kvaliteten af solceller og anlægsinstallationerne. Han mener, at mange af de historier om dårlige solcelleanlæg, uheldig montage og skader på hustage kan undgås, hvis forbrugerne ikke blot kikker på prisen. Jan har selv haft stor succes med at vejlede og indhente tilbud til kommende solcelleejere, så de undgik fejlinvesteringer.

Tips & Tricks til ting du selv kan checke:

[accordion open=”1″]
[accordion-item title=”Tip nr. 1″]

Det første du skal gøre er at checke din eltavle og se om der er opmærket korrekt. Der skal ifølge lovgivning på området, bl.a. være opmærket omkring fremmed styrespænding. Tag et foto af dem med din smartphone.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tip nr. 2″]

Find stigen frem, og tag en tur op i solskinnet. Check fra stigen om du kan se fugtskader eller løse kabler på eller omkring solcellepanelerne. Tag et foto med din smartphone.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tip nr. 3″]

Sluk for kaffemaskinen, computeren og andre el apparater. HPFI-relæet i eltavlen er en beskyttelsesforanstaltning som bør testes regelmæssigt. Denne testes ved at trykke på Testknappen på relæet. Slår relæet fra, er den funktionel, – hvis ikke bør den tilses af en fagmand.

[/accordion-item]
[/accordion]