gladjan

Energi: Thisted Kommune tilbyder energiscreeninger til små og mellemstore virksomheder
Af Jan Høst-Aaris – jan.host-aaris@nordjyske.dk

THY: Det kan ses på bundlinjen i små og mellemstore virksomheder, når energi ikke går til spilde. Det fandt Nors Erhvervscenter ud af efter centret fik gennemført en energiscreening og analyse af energirådgiver Jan Høilund Christensen, der driver energirådgivningsvirksomheden Engko i Thisted. Han fandt ud af, at Nors Erhvervscenter kunne spare 200 MWh, svarende til 45 tons flis, gennem en række forbedringer.

Nors Erhvervscenter brugte et varmeanlæg, som havde en returvarme på cirka 60 grader, hvor temperaturen skulle være omkring 28 grader. Pumperne i anlægget var ikke isolerede, og ventilerne var utætte. Alle varmeventilatorer fungerede som radiatorer, men uden termostater. Kort sagt, varmen og pengene fossede ud til ingen verdens nytte.

– Det var en større investering på 250.000-300.000 kr. i forbedringer, som vi allerede har sparet 50.000 kr. ved. Og vi regner med at investeringen er inde igen i løbet af tre til fire år. Jan Christensen fra Engko har desuden skaffet os et tilskud på 45.000 fra en energipulje, siger Kent Bang Andersen, direktør for Nors Erhvervscenter.

Lokal energirådgiver

Thisted Kommune tilbyder energiscreeningerne i samarbejde med blandt andet Jan Høilund Christensen til små og mellemstore virksomheder, men endnu er der ikke mange, der har taget imod tilbuddet.

– Virksomhederne er endnu ikke blevet klar over de muligheder og potentialer, der ligger i tilbuddet om energiscreeninger, siger energirådgiver Jan Høilund Christensen.

– Jeg er glad for, at vi fik foretaget screeningen og investeringen. Det skulle vi have gjort for lang tid siden, siger Kent Bang Andersen.

Få omkostninger for kommunen

Projektleder René Østergaard i Thisted Kommune fortæller, at kommunen har et budget på cirka 100.000 kroner til screeningerne over de næste fire år, og han regner med cirka 25 virksomheder årligt vil benytte sig af screeningstilbuddet. Kommunen søger løbende fondsmidler, hvilket gør det muligt at gennemføre screeningerne uden eller med meget få omkostninger for Thisted Kommune.

I år tilbydes screeningerne i et pilotforløb til et begrænset antal virksomheder, som selv viser interesse for at gennemføre et screeningsforløb. Formålet med pilotforløbet er at indhente erfaringer, som skal komme kommunens øvrige små og mellemstore virksomheder til gavn. I pilotforløbet tilbydes screeningen i samarbejde med Engko, LandboThy, Brix & Kamp og Thy-Mors Energi/HusetsEnergi.dk.