radon_i_husetHvad er Radon?
Radon er en radioaktiv luftart, der findes overalt i undergrunden i større eller mindre mængder.
Radon siver op gennem husets fundament og kældervægge via revner og sprækker og kan medføre et højt radon niveau i luften indenfor.
Radon er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året. Rygere har 25 gange større risiko for lungekræft, som følge af radon.
Radon findes naturligt i vores omgivelser, og der er ikke en egentlig grænse for hvor lidt radon der skal til før det kan være potentielt sundhedsskadeligt. Der er normalt 5 Bq/m3 i luften udenfor og i gennemsnit 50.000 Bq/m3 i jordluften under danske huse. WHO og de danske strålemyndigheder anbefaler, at radonkoncentrationen om muligt holdes under 100 Bq/m3.

 

radon-kortRadon i thy ?
Især  Thisted området har høje målinger for Radon, og det er også derfor vi nu tilbyder at måle DIT hus for Radon. Du kan hverken se, smage eller lugte Radon. Du kan kun finde ud af om der er Radon i huset ved at måle det ved hjælp af nogle særlige Radon-dosimeter.
Engko vil gerne sætte lidt fokus på målingerne i Thy. Så hvis du mistænker din radon værdi er for høj, eller blot kunne tænke dig at vide noget mere om Radon. Så skal du ringe til os i dag.

 

radonmaalerNemt og Smertefrit !
Ved hjælp af disse måledåser kan vi måle hvor meget Radon der er i DIT hjem. De bliver placeret et par steder i din bolig  typisk der hvor man opholder sig mest.
Efter 60 dage smider man dem i en medfølgende kuvert, sender dem ind til Kingston Univeristy i London til analyse. Ca. 14 dage senere modtager du resultatet, og kan efterfølgende finde ud af hvad der så skal gøres. Hvis der skal gøres noget 😉

 

Man måler fra Oktober – April
Radon bør måles i fyrings sæsonen (oktober-april). Der bør måles i mindst 2 opholdsrum, gerne 3 – for eks soveværelse og stue, og gerne i kælderen hvis man har det. Der hvor man opholder sig længst. Koncentrationen af Radon i et hus kan variere meget indenfor et døgn og efter årstiden. I de kolde måneder trækkes mere kold luft ind i huset nedefra og derfor er radon koncentrationen i huset højest i de kolde måneder fra oktober til april (fyringssæsonen) Radon måling bør derfor ske over mindst 2 mdr. i fyrings sæsonen.

Måling udenfor sæson
Man kan godt måle radon niveau i sommer halvåret, men anbefaler dog at gøre det i fyrings sæsonen.  Hvis man måler i sommerhalvåret  så gør man det i længere tid – 3 mdr. minimum er anbefalet. Derefter vil man tage vejr og vind forholdene med i sine vurderinger, og korrigere målingerne så det passer.

Bestilling af Radon måling
Det er nemt at fastslå, om du har for høj radonkoncentration i din bolig. Alt hvad du skal gøre, er at følge opsætningsvejledningen, som du får sammen med radondetektorer.

Når måleperioden er afsluttet sendes detektorerne til analyse i den vedlagte returkuvert. Efter nogle uger vil du modtage dit resultat pr. mail.
Alle forsendelser og analyser er inkluderet i den oplyste pris  altså ingen skjulte omkostninger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man laver en måling i de rum, familien opholder sig mest i.
Herunder soveværelse, stue og naturligvis også børneværelser. Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover mindst én detektor pr. etage.

Eksempel 1:
Bolig med kælder uden beboelse, stue etage og 1. sal.
Her vil vi anbefale én detektor i kælder, én i stueetagen, én på 1. sal og én for hvert af boligens soveværelser. 3- 6 stk  afhængig af hvor mange soveværelser der er.
Eksempel 2:
Bolig i et plan.
I dette tilfælde anbefaler vi, én i stuen, og én for hvert af boligens soveværelser. Minimum 2 stk.