En trykprøvning af bygningen skal sikre, at den ønskede tæthed overholdes.

Når du bygger et nyt hus, stiller bygningsreglementet i dag krav om at bygninger skal overholde en vis tæthed. Bygges der efter 2020-krav er der endnu strengere krav. En trykprøvning af bygningen skal sikre, at den ønskede tæthed overholdes. Her vil prøven vise om kravene overholdes eller ej.

En trykprøvning af dit nybyggeri er et bevis for dig som boligejer på, at bygningen overholder de krav som er stillet i bygningsreglementet. Resultatet skal også bruges, når det færdige byggeri skal energimærkes.

Vi tilbyder en test af din bygning, hvor vi måler bygningens tæthed og luftskifte – og der udarbejdes efterfølgende en rapport, som dokumentation for dette.
Viser bygningens tæthed sig at være utilfredsstillende, kan eventuelle utætheder findes ved hjælp af termografering eller sporing med røg.

Engko tilbyder også trykprøvning når klimaskærmen (dampspærren) er monteret, og inden beklædning monteres for at finde utætheder inden konstruktionen lukkes.

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om at alle nyopførte huse skal trykprøves.