Køberrådgivning

Byggeteknisk gennemgang sammen med jer inden køb, så I er klædt godt på til forhandling

Mens vi gennemgår ejendommen ude og inde, forklarer vi hvad der eventuelt måtte være af fejl og mangler, som kan eller vil få betydning for jer som købere. Der vil også være mulighed for at drøfte spørgsmål vedr. vedligehold, ønsker om renovering og tilstandsrapport.

Som afslutning på køberrådgivningen giver vi vores generelle vurdering af ejendommen, set i forhold til tilsvarende ejendomme af samme alder og byggestil. Vi forholder os ikke til salgspriser.

Er det aktuelt kan vi også tilbyde at udarbejde en skriftlig rapport med notater om de fejl og mangler, der skønnes relevante i forhold til en forhandlingssituation.

Kontakt os og få en pris på køberrådgivning,  I kan forholde jer til.