Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle kan ses på et infrarødt kamera.

Populært kan man sige at fotografering af temperaturer vist med farver er at skrive med lys eller skrive med varme.
Termografi er blot en visualisering af termiske målinger der fortages med et måleapparat.

Meget varme går til spilde på grund af utætheder i vore huse, men de fejl eller mangler der forårsager varmespildet er skjult for det blotte øje. I stedet for at nedtage tag- eller loftsplader for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, kan man med en termografisk måling få et totalt overblik over alle utæthederne  målt som temperaturforskelle via termograferingen.

Der er mange penge at spare i forsøgene på at undgå varmespildet når termograferingen præcist har afsløret om det er omkring vinduer, ved stikkontakter, under taget, i muren eller i gulvet varmetabet forekommer. Termograferingen fjerner al gætteri og du kan derfor spare mange håndværkertimer og forgæves forsøg da fejlfindingen er helt præcis.

Når Engko udfører målingen, er det med yderst moderne og avanceret infrarødt kamera. Temperaturforskelle på blot 0,1 grad celsius afsløres og man tydeligt kan se små utætheder i vægge, lofter, ved gulve eller hvor man end “fotograferer”.

Termografering er en måling der er hel præcis, det gør det utroligt nemt at finde de fejl og mangler på dit hus der er årsag til varmetab eller som man også kalder det varmespild.

Derudover gør en termografiskmåling det også nemt at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere problemet. Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes inden man borer for montage.

Efter selve målingen af huset er foretaget skrives der en rapport, som kan danne grundlag for eventuelle udbedringer på huset. Rapporten indeholder billeder og tekst som nøjagtig beskriver husets fejl og mangler, når det drejer sig om utætheder.

Termografering før du isolerer

Sådan sparer du på varmeregningen
Med termografering kan du afsløre kolde områder i din bolig, således at du præcist kortlægger dit behov for isolering. Sådan får du den optimale isolering og får mest for dine penge

Sådan foregår termograferingen
En termografering tager typisk under en time og giver dig fuldt overblik over dit hus kuldezoner og hvor der er risiko for fugt. Det sikrer den bedst mulige kvalitet af din isolering.

  • Vi gennemgår dit hus med termografikameraet. Det afslører temperaturforskelle helt ned på 0,1 grad. Er der noget at komme efter, finder vi det.
  • Vi sammenfatter en rapport, der anviser, hvor der skal isoleres
  • Du eller vi ringer til håndværkeren og forklarer ham opgaven
  • Isoleringen kan nu udføres efter specifikation
  • Du får den mest effektive isolering uden bekymringer.