billede af husEnergi-makeover til parcelhus
Familie i Skive udvider parcelhuset med ny første sal, får energirenoveret hele ejendommen, installerer solceller, og får nyt køkken med i handlen.
Da Else Marie og Henrik Nyby i Skive ventede barn nummer tre var deres parcelhus fra 1984 på 124 m2 ikke længere stort nok. I stedet for at finde et nyt og større hus, besluttede de at udvide det de boede i. Således at de kunne blive boende i det kvarter de holdt meget af. En af midlerne til at finansiere

ombygningen skulle være energirenovering. Energibesparende investeringer som f.eks. solceller, varmepumpe og øget isolering skulle ikke blot betale sig selv ind over en årrække, men også forbedre boligens komfort væsentligt og give billige ekstra kvadratmeter.
– Målet var at energi-tiltagene skulle sikre at udvidelsen af vores hjem fik den bedst mulige økonomi. Det mål er blevet nået, siger Henrik Nyby.

Ny klimaskærm og overetage
Else Marie og Henrik Besluttede at bygge ovenpå den eksisterende bolig i stedet for en traditionel udbygning. Tilføjelsen af en første sal havde mange fordele. For det første sparede de udgiften til et nyt fundament. For det andet gjorde  etablering af en førstesal de energibesparende tiltag rentable. Nu holder et energirigtigt tag med 400 mm isolering en større del af varmen inde i huset. Derudover blev der mulighed for at installere solceller og varmepumpe i samme arbejdsgang, hvilket sparede håndværkertimer. Solceller som integreres i taget fra starten giver desuden et flottere helhedsindtryk.

El og varme fra solen
Solceller er naturlige tilføjelser, når der skal laves en så gennemgribende renovering, som den familien Nyby har udført. Kvalitet kom i første række, og derfor faldt valget på solceller med adskillige skrappe godkendelsescertifikater og en inverter af et anerkendt fabrikat.

Husets eksisterende varmekilde var et oliefyr med et forbrug for omkring 20.000 kr. om året. Else Marie og Henrik var interesserede i en mere moderne løsning bl.a. for at opnå mindre afhængighed af stigende energipriser samt større forsyningssikkerhed. Derfor blev oliefyret skiftet ud med en luftvarmepumpe der udnytter CO2-fri solenergi og omsætter den til varme og varmt vand ved en udetemperatur på helt ned til 20 C. Det giver en markant besparelse i et energioptimeret hjem. Varmegenvinding giver desuden konstant udluftning og ren, frisk luft i huset. Derved fjernes fugt i luften og huset får et bedre indeklima.

Lavenergivinduer
Ældre termovinduer kan have et stort varmetab og udgør en risiko for indvendig kondensdannelse. I underetagen blev de eksisterende to-lags termovinduer fra 1984 udskiftet med nye træ-alu 3-lags lavenergivinduer med mindre varmetab, varmere overflader med mindre risiko for indvendig kondens og mindre træk og kuldenedfald. Resultat: øget komfort og bedre indeklima.

Blev målet nået?
Med 90 m2 ekstra og en samlet årlig energibesparelse på 18.000 kr. er familiens drøm om et større og mere energirigtigt hus er gået i opfyldelse. Ifølge Henriks udregninger vil det nye hus efter 8 år være billigere at bo i end det gamle. Med ombygning er husets salgbarhed øget væsentligt og det har opnået en bedre energimærkning. Samtidig er der ikke investeret mere i huset end familien kan få ind igen ved et evt. salg. Men huset skal ikke sælges – det er det blevet for godt til.