Vi har de seneste par år haft store nedbørsmængder både efterår og vinter. Regn efterfulgt af frost er noget af det værste, en facade kan udsættes for, og derfor bør man stille sig selv det yderst relevante spørgsmål: Er mit hus klar til mere vand?

Klimaforandringer kan i dén grad få diskussionen i gang, men én ting er alle enige om: I Danmark vil vi få mere regn, især om vinteren, mere blæst og flere storme. Det er derfor vigtigt, at vores huse kan tåle mosten og for at sikre sig det, er der nogle ting, man bør efterse med jævne mellemrum.

Når regnen kommer
Når der kommer en ordentlig skylle, er det yderst vigtigt, at vandet kan blive ledt ned og væk fra huset. Det betyder i første omgang, at man skal sikre sig, at ens tagrender er rensede og i orden. Fungerer tagrenden ikke, vil de omkring 100 tons nedbør, et hus modtager om året, løbe ud over kanten, finde utætheder og give problemer med fugt og frost. Faktisk er den hyppigste årsag til frostsprængte mursten netop vand, der siver ned fra en defekt tagrende. Det er derfor vigtigt, at man fjerner skidt og nedfaldne blade fra tagrenden og spuler nedløbsrørene. Har man skjulte tagrender under tagudhænget, er det endnu mere vigtigt, at man sikrer sig mod defekte tagrender, da det omkringliggende tagværk let angribes af svamp og råd.

Husk glaslisterne
Regnen kan også være hård ved vinduerne. Her skal man især være opmærksom på, om de glaslister, der holder ruden på plads, er i god stand. Glaslisterne og specielt bundglaslisten bliver hyppigt udsat for fugt, og der vil derfor være risiko for råd og svamp, hvis de ikke bliver hyppigt vedligeholdt. Heldigvis kan man let få skiftet disse lister og eventuelt erstatte den ekstra udsatte bundliste med en ny af vedligeholdelsesfri aluminium.

Og når man nu er ved vinduerne, kan man jo overveje, om ikke man skal få monteret moderne energitermoruder. Normalt når vi taler vinduesrenovering, taler vi om fine, gamle trævinduer, der er lavet i et langt mere harmonisk udseende end moderne vinduer og i noget finere træ, end der normalt er tilgængeligt i dag. Man kan dog sagtens udskifte de laveffektive termoruder fra halvfjerdserne med moderne energitermoruder. En udskiftning af selve ruden koster ca. kun 20% af et nyt vindue og kan betyde store besparelser på varmeregningen.

Hvad med murværket?
95 procent af alle Danmarks enfamiliehuse er opført af mursten, og murstensmure har vist sig at kunne holde i flere hundrede år. Det betyder dog ikke, at en murstensfacade ikke kan tage skade af vand og frost.

De to vigtigste ting, der beskytter facaden, er fugen omkring murstenene og selve stenens skorpe, den såkaldte brandskal, som er den yderste hårde hinde af stenen. Forsvinder skorpen, vil stenen suge vand og frostsprænge. Ved frostsprængninger er årsagen typisk, som tidligere nævnt, nedsivende vand fra tagrenden, men det kan også være selve fugen, der ikke længere fungerer, som den skal, og som derfor bør skiftes ud.

Er murstensfacaden faktisk i orden, og er huset alligevel angrebet af fugt, kan en fagmand imprægnere facaden, så den ikke suger vand. Det er set før, at moderne mursten ikke har haft en tilstrækkelig tæt brandskal, og imprægnering derfor har været en nødvendig løsning. Det er imidlertid vigtigt, at murværket kan “ånde”, så fugten kan trække ud i gennem murværket. Muren må ikke blive for tæt, og jeg vil derfor anbefale, at man allierer sig med en fagmand, så man er sikker på, at det er diffusionsåbne produkter, der bliver anvendt.

Det er lige nu højsæson for regn i lange baner, og samtidig synger håndværkerfradraget på sidste vers. Der er således ingen tvivl om, at timingen for en “regnjakke” til huset lige nu er den helt rette.