Efteråret er med til at sætte fokus på problemer med fugt i boligen. Fugt, der giver optimale vækstbetingelser for husstøvmider og i værste fald kan medføre angreb af skimmelsvamp.

Oktober og november er ubetinget de måneder på året, hvor jeg får flest henvendelser vedrørende fugt i hjemmet. Det er på det tidpunkt, problemet er mest udtalt. Udenfor står regnen ned i stænger, og samtidig er det endnu ikke så koldt indenfor, at vi er begyndt at skrue meget op for radiatoren og netop denne kombination kan let give fugt i stuerne.

Allergikere kan være ekstra hårdt ramt, da fugten skaber optimale vækstforhold for allergifremkaldende husstøvmider. Fugten kan dog give langt større udfordringer end husstøvmider. Fugt kan også føre skimmelsvamp med sig og skimmelsvamp er absolut dårligt nyt for boligen.

Fugt og dårlig udluftning giver skimmelsvamp

Skimmelsvamp optræder som misfarvede plamager og har ofte en muggen lugt. Det kan give gener som kløe i øjnene, hovedpine og træthed, så det skal tages alvorligt. Da skimmelsvamp kan opstå alle steder, hvor de rette fugt- og vækstbetingelser er tilstede, er det derfor vigtigt, at man har fokus på at holde fugten i boligen nede. Det kan man bl.a. gøre ved, at:

  • Tørre vasketøjet udenfor vådt tøj afgiver store mængder fugt
  • Lufte ud, når man har været i bad
  • Åbne vinduet, når man har lavet mad
  • Huske på, at emhætten fungerer bedst, når den startes lidt før, man påbegynder madlavningen
  • Lufte ud i hele boligen tre gange dagligt
  • Indstille termostaterne, så der ikke er køligere end 18 grader i boligens rum.

Mekanisk ventilation giver optimalt indeklima

Specielt i badeværelset og køkkenet er det vigtigt med ekstra ventilation, men man kan forbedre indeklimaet markant ved at få opsat et ventilationsanlæg, der omfatter hele huset. Sådan et anlæg kaldes ofte et Genvex-anlæg, hvilket ikke er helt korrekt, da det blot er navnet på en producent og der findes i øvrigt mange andre producenter på markedet, der laver gode løsninger.

Et ventilationsanlæg skifter konstant luften i huset og er således langt mere effektivt til at lufte ud, end hvis man blot åbner vinduerne. Samtidig er mange ventilationsanlæg udstyret med varmegenvinding, der udnytter varmen i den luft, der bliver suget ud, til at opvarme den friske luft, inden den kommer ind. Denne konstruktion medvirker til at affugte luften og skabe en optimal luftfugtighed i hjemmet.

Mindre ventilationsanlæg

Er et stort, centralt ventilationsanlæg for uoverkommeligt, er der andre løsninger. Flere producenter på markedet er leveringsdygtige i decentrale ventilationsanlæg, ligeledes med varmegenvinding. Med denne løsning kan man installere mekanisk ventilation i alle boliger også i boliger, hvor der ikke er plads på loftet til et større anlæg. De decentrale anlæg, der ofte betegnes som ”mikro-ventilationsanlæg”, installeres udelukkende i de rum, hvor man oplever et behov. Har man kun behov for ventilation i få rum er denne løsning væsentligt billigere end et centralt ventilationsanlæg ikke blot i forhold til etablering men også i forhold til driften, da de små anlæg har et væsentligt lavere strømforbrug end de store, centrale anlæg.

Der er, som det fremgår, meget man selv kan gøre for at undgå fugt i boligen, og kombinerer man sin egen indsats med en eller anden form for ventilationsanlæg, er man godt rustet til kampen mod fugten.